Туристичка фабрика

Водечките производи на геофон за сеизмичко истражување имаат шест серии, повеќе од 60 сорти. Производите се широко користени во нафта, минерали и геолошки истражувања, изградба на патишта, мостови, брани и тунели, тешки механички вибрации, мониторинг на земјотреси итн.

gre